test 20120623

ingen text

Annonser
Publicerat i Uncategorized

test20120622


bildbakgrund…klicka bild

I Sverige mobbas enskilda

av myndigheter och institutioner, i skola och på arbetsplats. Det är påfallande att en liknande excessiv mobbning som i Sverige inte förekommer i andra demokratier

    

Den enskilde svenske medborgaren
som oförskyllt råkar i konflikt med en myndighet blir en ”rättshaverist”. Det är symptomatiskt att detta begrepp inte  xisterar på engelska, tyska, franska

I de försök man gör
att komma till rätta med denna förföljelse är det hyckleri att inte klargöra att den ”institutionaliserade mobbningen” från myndigheter i princip innebär en legitimering av denna i andra sammanhang. Enskilda medborgare har en svag rättsposition gentemot maktfullkomliga svenska myndigheter

Kritik likställs ofta med psykisk störning.
Kritiska ifrågasättande medborgare patologiseras som bråkiga. Följden är självcensur i medier, förföljelse etc
Myndigheter skyddar varandra på den enskildes bekostnad. Propagandateknik, förföljelsestrategier och förfalskningar används mot den enskilde medborgaren.

   

Grundvalen för detta maktmissbruk
beror på att den enskilde till skillnad från medborgare som agerar i grupp automatiskt blir en ”persona non grata’ då han/hon har en annan uppfattning än staten och dess myndigheter; dessa ”har alltid rätt”’

Då modiga svenska jurister med framgång företräder förföljda föräldrar såväl i svenska domstolar som i Europadomstolen utsätts de själva för olika slag av förföljelse.

Ingen isolerad företeelse. De är del av en myndighetspraxis där den enskilde svenske medborgaren körs över med stöd av lag och rätt. Undersökningar visar dessutom låg kompetens, osaklighet, kvasivetenskapliga tester etc. Medan den rättsliga infrastrukturen erbjuder skyddsnät för myndigheter ramlar de enskilda igenom

Fallet Helmers är ett av många exempel. En förtalskampanj som ledde till att Reinhard Helmers, universitetslektor Lunds universitet, berövades sin tjänst år 1974. Då Helmers klagade inför rätta kunde den kanslichef som ytterst var ansvarig inte åtalas. Denne skyddades av den s k undantagslagen (1974-81) där landets 6 000 högsta ämbetsmän fick heltäckande laglig immunitet.

Inte i någon annan demokrati förföljs den enskilde med en sådan intensitet och så slutgiltigt till ”the bitter end”

För svenskt vidkommande är det hög tid att avskaffa sina odemokratiska maktstrukturer

——-

https://dokubank21.files.wordpress.com/2012/06/bildplats1.jpg

https://dokubank21.files.wordpress.com/2012/06/bildplats2.jpg

 

 

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar